Profile

 

မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံ
ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာ
“နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ”


အနႏၲေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ဆ႒သဂၤီ ပုစၧက နာနာဂႏၲကာရက ကမာၻ႔သာသနာျပဳ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံေတာ္ပါး၀ယ္ ေပးအပ္ေသာတာ ၀န္အရပ္ရပ္ကို ေက်ပြန္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ မဟာစည္ ကမၼဌာနစရိယ၊ မဟာစည္နယ္လွည့္ဓမၼကထိကအဖြဲ႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ေညာင္ကန္ အ႐ွင္ ဣႏၵက သည္အနႏၲေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခြင့္ျပဳလႊာ အရ မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံ ရိပ္သာတစ္ခု တည္ေထာင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေမတၱာျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး မဟာစည္ေယာဂီ၊ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာေယာဂီ မ်ား၏အကူအညီကုိရယူကာ ရိ္ပ္သာဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 

မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း
(က) ရိပ္သာဖြင့္လွစ္ရန္ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း
မဟာစည္ ကမၼဌာနာစရိယ၊ မဟာစည္နယ္လွည့္ ဓမၼကထိကအဖြဲ႔ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေညာင္ကန္အ႐ွင္ ဣႏၵက ဦးေဆာင္ေသာဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဦးေ႐ႊျမွား+ ေဒၚခင္သန္း မိသားစုတို႔ေနထုိင္ရာ သီရိကဖီး ၌ ၁၃၄၂- ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၇-ရက္ (၈.၈.၁၉၈၀) အဂၤါေန႔ညေန (၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံ ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာျဖစ္ေျမာက္ေရး ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႔ ကုိ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးလွေဘာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေမာင္ေမာင္ေအး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚလွၾကည္၊ အမႈေဆာင္ ၁၂-ဦးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အျပည့္အစံုကို သမုိင္းေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ခ) ရိပ္သာအတြက္ ဘူမိနက္သန္ေနရာမွန္ေျမကို ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိျခင္း
မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံ ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေညာင္ကန ္အ႐ွင္ဣႏၵက ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေ ျမေနရာကို ႐ွာေဖြၾကရာ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀င္ဒါမီယာ ထင္း႐ွဴးေတာ ဟုိတယ္ ေနရာအႏွံ႔ ႐ွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးသမိုင္းေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေ႐ွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္ေအးတုိ႔က ယခုလက္႐ွိေျမေနရာကို ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။
ေျမကြက္ေပၚမွာ တာေပၚလင္စက္႐ံု၊ ေဒၚေဆာင္းတို႔ေနေသာ အေဆာက္အအံုငယ္၊ ေညာင္ပင္ငယ္ေလးေပါက္ေနေသာ အေဆာက္အအံုငယ္၊ ေညာင္ပင္ ေလးေပါက္ ေနေသာ ကုကၠိဳပင္၊ ကုကၠိဳကိုင္းသစ္တံခါးပံုသ႑န္၊ ၀က္သားအမိတစ္ၿမံဳ ႐ွိေနပါသည္။ တစ္ျခံလံုးမွာ လူတစ္ရပ္ခန္႔ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား႐ွိေနပါသည္။ ေျမ ေနရာ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိၾကသည့္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးေနၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဇမၺဴဒိတ္ နိမိတ္ ဟု အဆုိ႐ွိသည့္ အတိုင္း တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး မ႐ုိးႏိုင္ေအာင္ နိမိတ္ဖတ္ၾကသည္။
၁။ ေခ်ာက္ေဗဒင္ဆရာမင္းသိခၤ က ပင္ကုကၠိဳ ေညာင္တြဲလုိ႔ေအာင္ပြဲရ ဒို႔သခင္ ႀကီးပြားမည္ပင္ ဟူေသာ တေပါင္
၂။ သစ္တံခါးသည္ ေလာကိယ၀ိဇၨဓိုရ္ ေပၚထြန္းတတ္ေသာ ေျမျမတ္ထြဋ္တင္ ေျမဘုရင္ ဟူေသာနိမိတ္၊
၃။ ၀က္သားအမိ ၀က္တစ္ျမံဳသည္ ၀က္ေထာသည္ ဟူေသာ ေခတ္စကားႏွင့္အညီ ၀က္မႀကီးႏုိ႔ ၀က္သားငယ္မ်ား စုိ႔ၾကသည့္အလား ေယာဂီသူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သတိပ႒ာန္ႏုိ႔ခ်ိဳကုိ အလုအယက္ သူ႔ထက္ငါ တရားရေအာင္ ႂကြေရာက္၍ တရားအားထုတ္ကာ စို႔ယူၾကမည့္သေဘာ။
၄။ တာေပၚလင္စက္႐ံု သည္ အတုိင္းအတာ ပမာဏႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္လာမည္ ထြန္းေတာက္လာမည္ ဟူေသာ အရိပ္၊
၅။ ေဒၚေဆာင္းသည္ ၀ိပႆနာဥာဏ္ထီး၊ မဂ္ထီး၊ ဖုိလ္ထီး ေဆာင္းထားၾကရမည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္ေနသည္။

 

ေျမ႐ွာေဖြေနေသာ အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ေျမပုိင္႐ွင္ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး (ခ) လူဟြား ထံမွ က်သင့္ေငြ က်ပ္သံုးသိန္းတစ္ေသာင္း လက္ငင္းမေပးႏုိင္သျဖင့္ က်ပ္တစ္သိန္း ငါးေသာင္းကို ဦးစြာ စရံေပးၿပီး ဇြဲဦးထြန္း႐ွိန္၏ ပံုႏွိပ္စက္ဂရန္ကုိ အေပါင္ထားကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း လက္က်န္ေငြကို ေပးေခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။
ေျမဧရိယာမွ ၀.၈၇ ဧက ႐ွိပါသည္။
ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာ သမိုင္းဦးနာယကႀကီးမ်ားက ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာ ေျမေနရာအတြက္ တရားခ်စ္ခင္ ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ႐ွင္ သဒၶါ႐ွင္မ်ား သိ႐ွိလွဴဒါန္းႏုိင္ရန္
၁။ ပထမ၀န္ေဆာင္      ၁၁၀၀၀၀ိ/
၂။ ဒုတိယ၀န္ေဆာင္     ၁၁၀၀၀ိ/
၃။ တတိယ၀န္ေဆာင္    ၁၁၀၀ိ/
၄။ စတုတၳ၀န္ေဆာင္     ၁၁၀ိ/
၅။ ပၪၥမ၀န္ေဆာင္        ၁၁ိ/
ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သာသနာေျမအလွဴ႐ွင္အျဖစ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္လႊာမ်ားကို နာယကႀကီး ဦးဧေမာင္ (ဦးဘညိမ္းသာ) ၏ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈကို အေျခ ခံျပဳကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏႈိးေဆာ္လႊာကိုရ႐ွိကုန္ေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ ေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္ လုိေနေသာေငြမ်ား အခ်ိန္တုိအတြင္း ျပည့္၀သည့္အျပင္ အပိုေငြမ်ားပင္ ရ႐ွိလာပါသည္။ က်ပ္ေငြ ၁၁၀၀၀ိ/ ႏွင့္ အထက္ အလွဴ႐ွင္မ်ားကို သတင္းစာကေၾကျငာ၍ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

 

(ဂ) ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပျခင္း
မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံ ေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာဆိုင္းဘုတ္ကို ၁၃၂၄-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၀)ရက္ (၁၉-၁၀-၁၉၈၀) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေ႐ွ႕ႀကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၆) ယခုမုခ္ဦးေနရာတြင္ ေညာင္ကန္ေအးဆရာေတာ္အမွဴးျပဳေသာ သမုိင္းဦး ဦးေသွ်ာင္နာယက ႀကီးမ်ား ေ၀ ယ်ာ၀စၥအမႈေဆာင္မ်ား တရားခ်စ္ခင္ ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား၊ အလွဴ႐ွင္မ်ားက ခန္းနားသိုက္ၿမိဳက္ စြာတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

(ဃ) ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္း
၁၃၄၂-ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ (၂၃-၁၂-၈၀) အဂၤါေန႔ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆ႒သဂၤီပုစၧက နာနာဂႏၲကာရက၊ ကမၻာ့သာသနာျပဳ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အနႏၲေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးအမွဴး႐ွိေသာ သံဃာေတာ္အပါး ၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ဤျခံေျမႏွင့္ ေျမေပၚ႐ွိ အေဆာက္အအံု မ်ားကိုရိပ္သာဖြင့္လွစ္၍ သာသနာျပဳႏုိင္ရန္ ေညာင္ကန္အ႐ွင္ ဣႏၵက အားသမိုင္းဦးအမႈေဆာင္မ်ားက ေညာင္ကန္အ႐ွင္ ဣႏၵက ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ လွဴဒါန္းၾကပါသည္။

 

(င) ေညာင္ကန္ေအးဆရာေတာ္ဟု ထင္႐ွားျခင္း
ေညာင္ဟူသည္ ဗုဒၶပြင့္ေပၚရာ ေဗာဓိပင္၊
ကန္ဟူသည္ မုၪၥလိႏၵာကန္ေတာ္
ေအးဟူသည္ ေအးအတိတ္ ေအးနိမိတ္
ေညာင္ကန္ေအး သာသနာ့ရိပ္သာ ဟု သာသနာ့မွတ္တုိင္ႀကီးတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေညာင္ကန္အ႐ွင္ဣႏၵက အား ေညာင္ကန္ေအးဆရာေတာ္ ဟုထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 

သမိုင္းဦးကာလမွ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုတုိင္ေအာင္ သမုိင္းစဥ္တေလွ်ာက္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား

စဥ္ ခုႏွစ္ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား
၁။
၁၉၈၀/၈၁ ဦးလွေဘာ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး ေဒၚလွၾကည္
၂။
၁၉၈၁/၈၂ ဇြဲဦးထြန္း႐ွိန္ ဦးျမင့္သိန္း ဦးထြန္းဦး
၃။
၁၉၈၂/၈၃ ဦးထြန္းဦး ဗိုလ္ႀကီးလွျမင့္ (ၿငိမ္း) ဦးအံုးလြင္
၄။
၁၉၈၃/၈၄ ဦးထြန္းဦး ဗိုလ္ႀကီးလွျမင့္ (ၿငိမ္း) ဦးထြန္းေအး
၅။
၁၉၈၄/၈၅ ဦးေက်ာ္စိန္ ဦးၾကည္လင္ ဦးထြန္းေအး
၆။
၁၉၈၅/၈၆ ဦးေက်ာ္စိန္ ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၇။
၁၉၈၆/၈၇ ဦးေက်ာ္စိန္ ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၈။
၁၉၈၇/၈၈ ဗိုလ္ႀကီးထြန္း၀င္း (ၿငိမ္း) ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၉။
၁၉၈၈/၈၉ ဗိုလ္ႀကီးထြန္း၀င္း (ၿငိမ္း) ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၁၀။
၁၉၈၉/၉၀ ဗိုလ္ႀကီးထြန္း၀င္း (ၿငိမ္း) ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၁၁။
၁၉၉၀/၉၁ ဗိုလ္ႀကီးထြန္း၀င္း (ၿငိမ္း) ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၁၂။
၁၉၉၁/၉၂ ဦးေက်ာ္စိန္ ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၁၃။
၁၉၉၂/၉၃ ဦးေက်ာ္စိန္ ဦးထြန္းေအး ဦးတင္ေငြ
၁၄။
၁၉၉၃/၉၄ ဦးလွေဘာ္ ဦးလွေအာင္ ဦးတင္ေမာင္ၫႊန္႔
၁၅။
၁၉၉၄/၉၅ ဦးလွေဘာ္ ဦးလွေအာင္ ဦးတင္ေမာင္ၫႊန္႔
၁၆။
၁၉၉၅/၉၆ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဦးတင္ေမာင္ၫႊန္႔
၁၇။
၁၉၉၆/၉၇ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဗိုလ္မွဴး၀င္းခုိင္ (ၿငိမ္း)
၁၈။
၁၉၉၇/၉၈ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဗိုလ္မွဴး၀င္းခိုင္ (ၿငိမ္း)
၁၉။
၁၉၉၈/၉၉ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ
၂၀။
၁၉၉၉/၀၀ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ
၂၁။
၂၀၀၀/၀၁ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ
၂၂။
၂၀၀၁/၀၂ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ
၂၃။
၂၀၀၂/၀၃ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးလွေအာင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ
၂၄။
၂၀၀၃/၀၄ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးသန္းခင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ
၂၅။
၂၀၀၄/၀၅ ဦး၀င္းၾကည္ ဦးသန္းခင္ ဦးအုန္းေ႐ႊ

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ ေညာင္ကန္ေအးဆရာေတာ္သည္ မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာကို (၂၄-၁၀-၁၉၈၉) တြင္ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ သာသနာ မလ၀ိေသာဓနီသိမ္ေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဟာစည္ရိပ္သာမ်ားဆုိင္ရာ နာယကအဖြဲ႔သို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္ကံအားေလ်ာ္စြာ ပ်ံလြန္ေတာ္္မူေသာအခါ မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံေညာင္ကန္ေအးသာသနာ့ရိပ္သာ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႔သည္ မဟာစည္ ရိပ္သာမ်ားဆုိင္ ရာနာယက အဖြဲ႔မွ ကမၼ႒ာနာစရိယ ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားကာ ဆက္လက္၍ သာသနာျပဳရပါမည္။
ေ၀ယ်ာ၀စၥအမႈေဆာင္အဖြဲ႔

 

 

Copyright © Nyaung Kan Aye Dharma Society (Singapore). All Rights Reserved.

^TOP^